Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Reklamačný poriadok

                  REKLAMAČNÝ PORIADOK

                      Kozmetika, pedikúra, manikúra, nechtový dizajn

            Reklamačný poriadok upravuje postup pri vybavovaní reklamácií.

1) Prevádzka, ktorá poskytuje kozmetické, pedikérske služby a služby slúžiace na skrášľovanie tela musí mať platné živnostenské oprávnenie.

2) Prevádzka sa zaväzuje:

    a) vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom , ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie

    b) vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi  normám EÚ

    c) zákazník bol pred začiatkom služby alebo úkonu oboznámený s domácou starostlivosťou po ošetrení  a s možnosťou prípadnej reklamácie

Všeobecné ustanovenia:

1.Pracovník prevádzky je zodpovedný predovšetkým za to, aby poskytnutá služba spĺňala požiadavky zákazníka.

 2. Pracovník prevádzky je povinný poskytovať služby v bežnej kvalite, ak nie je kvalita predpísaná, môže aj v nižšej ako bežnej kvalite, len ak zákazníka upozorní na všetky rozdiely.

3. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.

4. Pracovník prevádzky vopred informuje zákazníka o predpokladanej cene služby.

5. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb.

 

Podmienky pre uplatnenie reklamácie :

1. Pracovník prevádzky je zodpovedný za kvalitu svojej práce, ale aj za chyby, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s poskytnutou službou neskôr.

 

2.Službu je potrebné reklamovať bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď ako zákazník zistí chybu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.

3. Zákazník si vykonávanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na  reklamáciu estetického vzhľadu  služby.

4. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.

5.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

1.Tento reklamačný poriadok platí v Salóne GRÉTA Kvetná 269/3, 04410 Geča   a nadobúda platnosť a účinnosť  1.10 2012.

 

 

              Domáca starostlivosť o umelé nechty

 

1. Rozhodli ste sa pre umelé predĺženie prírodných nechtov gélovým alebo akrylovým systémom. Umelé nechty sa väčšinou aplikujú pri dlhotrvajúcom zhoršenom stave prírodných nechtov, alebo na zbavenie sa zlozvyku - onychofágie (ohrýzanie nechtov).

 Modelované nechty nepotrebujú toľko starostlivosti a vydržia dlho upravené. Môžete si nechty lakovať a odlakovať (bezacetónovým odlakovačom), prípadne zdobiť aj sama doma.

2. V prípade, že si chcete nechty upravovať doma, je nutné zakúpiť si vhodný pilník na umelé nechty. Modelované  nechty nestrihajte, vzniká riziko prasknutia! Pilníkom si môžete nechty bez problémov skracovať alebo upravovať prechody medzi prírodným a umelým nechtom. Pri tejto úprave si však treba dávať pozor, aby ste si nepilovali pilníkom prirodzený necht, pretože by mohlo prísť k poškodeniu a narušeniu nechtovej platničky. Prispôsobte svoj život nechtom, snažte sa používať v bežnom živote viac brušká prstov ako nechty, zvýšte pozornosť pri otváraní dverí či kufra svojho auta, znížite tým riziko zlomenia. Pri stláčaní predmetov využite kĺby prstov alebo si pomôžte ceruzkou, buďte opatrní i pri manipulácii so zásuvkou alebo skriňou. Nezabúdajte, že modelované nechty majú schopnosť viazaťna seba teplo aj chlad.

3. Modelované nechty nesmú prísť do kontaktu s agresívnymi chemickými prostriedkami napr.: savo, fixinela, chlór, peroxid, acetón. Je nutné používať ochranné rukavice, nechty by ste priamym kontaktom s chemikáliami znehodnotili, alebo zničili.

4. Nechty je potrebné čistiť aj z vnútornej strany kefkou, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt a nedali tak príležitosť vzniku mykotickej nákaze.

5. Pokiaľ ste s modelovanými nechtami dobre zaobchádzali, odmenou pre vás bude ich dlhá trvácnosť. Pokiaľ nie ste dostatočne zručná na ich domácu starostlivosť, väčšinou postačí iba prelakovanie podľa potreby. Keď si vyberiete vhodný lak, vydrží väčšinou do ďalšej návštevy salónu.

6. Nezabúdajte, že nechty u žien majú skôr estetický význam, preto nerobte príliš prudké pohyby, aby vás v nevhodnom okamihu nesklamali prasknutím alebo nebodaj zlomením vlastným nedopatrením.

7..Dbajte aj na výživu pokožky rúk, aby bol váš dotyk vždy jemný.

8. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme upozorniť manikérku vykonávajúcu danú službu na dôležité zdravotné  problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh služby. (diabetes melitus - cukrovka, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, ako je tehotenstvo či ochorenie štítnej žľazy).

9) Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu. Pri modelácii nechtov je upozornený:

    a) na možnú reakciu pokožky na jemný prach či na účinky UV svetla (predovšetkým u citlivejších fototypov) napr.: sčervenanie pokožky, ktoré sa hneď po ukončení stratí

    b) pri polymerizácii môže dôjsť k zahriatiu hmoty, čo môže zákazník pocítiť ako štipnutie na prírodnom nechte, každý zákazník túto reakciu vníma individuálne, odporúča sa prerušiť vytvrdzovanie hmoty a po precítení opäť vložiť späť do UV lampy.

10) Zákazník konzultuje dĺžku aj tvar voľného okraja nechtov počas práce s nechtovou techničkou vykonávajúcou túto službu, ktorá ochotne vyhovie požiadavkám zákazníka do takej miery, aby sa nenarušila architektúra a tým aj trvanlivosť modelovaných nechtov.

 

11) Dodržanie správneho technologického postupu predovšetkým pri modelovaní nechtov sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia priľnavosti hmoty, t.j. nedodržanie technologického postupu, je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to po osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.

12) Za správnu manipuláciu s modelovanými nechtami po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník.

iŠperky.sk

Šperky z chirurgickej ocele a striebra. Extra výber, super ceny, darček zdarma!

Nákupom cez e-shop

ušetríte až 1 mesačný poplatok! Doručenie zdarma až domov.

Nákup na splátky on-line

Nakupujte na splátky cez internet s 0% navýšením. Rýchlo, jednoducho s CETELEM.

 

 

 

 
 
TOPlist